NAŠE SLUŽBY

KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ

Dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. §9 odst.2
je povinností každé právnické a podnikající fyzické osoby
provádět na požárně bezpečnostních zařízeních kontrolu provozuschopnosti nejméně 1 x ročně

Zajišťujeme kontroly těchto typů požárně bezpečnostních zařízení:

Hasicí přístroje

 • přenosné
 • pojízdné
 • speciální

Hydrantové systémy

 • nástěnné hydranty
 • podzemní a nadzemní hydranty
 • suchovody
 • požární žebříky

Požární klapky na VZT

Požární uzávěry vzduchotechnického potrubí, které zabraňují šíření tepla a kouře VZT potrubím z jednoho požárního úseku do druhého.

Požární stěnové uzávěry

Požární uzávěry větracích otvorů mezi jednotlivými požárními úseky a slouží k zamezení šíření tepla a kouře.

Protipožární ucpávky

Ucpávky a těsnění zabraňují šíření ohně, kouře a toxických plynů, tím minimalizují tragické ztráty na lidských životech a majetku. Brání rychlému šíření požáru přes požárně dělící konstrukce, stěny, stropy a spáry vzhledem k zajištění požární bezpečnosti.

Aplikace systémů pasivní požární bezpečnosti staveb:

 • HILTI
 • PROMAT
 • INTUMEX
 • DUNAMENTI

Požární uzávěry

Požární uzávěry slouží k zabránění šíření tepla a kouře mezi jednotlivými požárními úseky. Jako většina protipožárních zařízení se musí každoročně kontrolovat pověřenou osobou.

 • požární dveře
 • požární uzávěry rozvaděčů
 • revizní dvířka
 • požární okna a předěly

Protipožární nátěry

Protipožární nátěry se používají ke zvýšení požární odolnosti jak dřevěných tak ocelových konstrukcí.

 • protipožární nástřiky
 • nátěry a obklady dřevěných a ocelových konstrukcí

SERVIS A PRODEJ

Periodické zkoušky

 • dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. §9 odst.5
 • periodické tlakové zkoušky nádob hasicích přístrojů
 • periodické zkoušky těsnosti hydrantových hadic

Opravy a plnění

 • opravy a plnění přenosných i pojízdných hasicích přístrojů
 • plnění lahví CO2, bombiček SODASTREAM

Prodej

DOKUMENTACE PO / PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY

Předmětem preventivní požární prohlídky je
zjištění způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti u právnických a podnikajících fyzických osob,
odchylek od žádoucího stavu stanoveného předpisy o požární ochraně a odstranění zjištěných závad.

Provádíme pravidelné preventivní požární prohlídky objektů dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí

 • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím – nejméně jednou za 3 měsíce
 • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím – nejméně jednou za 6 měsíců
 • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí – nejméně jednou za rok

Spolupracující firmou zajistíme

 • zpracování a vedení kompletní dokumentace PO a BOZP
 • školení zaměstnanců

DALŠÍ INFORMACE

Na webu dále najdete důležité informace:

Oprávnění

Můžete si prohlédnout na straně
Oprávnění

Legislativa

 • Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně
 • Vyhláška MV 246/2001 Sb. vyhláška o požární prevenci
 • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Více informací na straně Vyhlášky

Užitečné rady

Informace, které by se vám mohly hodit. Přečtěte si dokumenty: hlásiče požáru / hasicí přístroje / požár obecně / únikové východy / požár spotřebiče / povinnosti vůči hasičům na straně Užitečné rady

Spolupracujeme

© Roman Neliba – HASNEL | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies | web by helena